Organisatie

Binnen de stichting Brancheplatform Kappers werken sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI samen om de sociaal-economische omstandigheden in de kappersbranche te bevorderen.

Op de gebieden arbeid/arbeidsvoorwaarden, onderwijs en verbeteren arbeidsomstandigheden vindt paritair overleg plaats met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het realiseren van gezamenlijke projecten voor de kappersbranche die bijdragen aan het bevorderen van een beter sociaal-economisch klimaat in de kappersbranche.

Het bestuur van het Brancheplatform Kappers is paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties. De Koninklijke ANKO (3 bestuurszetels) vertegenwoordigt de werkgevers, FNV MOOI (2 bestuurszetels) en CNV Vakmensen (1 zetel) vertegenwoordigen de werknemers.

Klik hier voor een overzicht van de huidige bestuurders.

Het bestuur wordt ondersteund door een bureau gevestigd in Utrecht. Klik hier voor een overzicht van de huidige medewerkers.

Klik hier  en download de statuten van de stichting Brancheplatform Kappers.

Subsidie voor kappers

Opleidingssubsidie verlengd tot en met 31 januari 2020
Om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren stellen sociale partners opleidingssubsidie beschikbaar.

Werkgevers die hun medewerkers een externe cursus, training e.d. hebben laten volgen, kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Per werknemer wordt maximaal 50% van de kosten vergoed tot een maximumbedrag van EUR 100,- per medewerker. Download hier het reglement met de voorwaarden en hier het aanvraagformulier.

Werkgevers die gebruik willen maken van artikel 5.14 uit het reglement om de aanvraag voor opleidingssubsidie in te dienen met accountansverklaring kunnen hier het controleprotocol en het aanvraagformulier met accountantsverklaring downloaden.

Arbeidsmarktvouchers

Sociale partners stellen arbeidsmarktvouchers beschikbaar aan werknemers die, binnen of buiten hun vakgebied, een cursus of opleiding willen volgen die hun arbeidsmarktpositie versterkt en waarmee ze een nieuwe stap in hun loopbaan kunnen maken. De arbeidsmarktvoucher kan ook gebruikt worden voor loopbaanadvies of een budgetcoach.
De arbeidsmarktvouchers worden uitgegeven door CNV Vakmensen en FNV MOOI. De arbeidsmarktvouchers zijn voor leden en niet-leden beschikbaar. Bel met FNV MOOI of CNV Vakmensen voor meer informatie of kijk op hun website.

BBL-subsidie

Voor werkgevers die BBL-leerlingen begeleiden is een subsidie beschikbaar. Klik hier voor de link naar de website met informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Onderwijs

Sociale partners hechten veel waarde aan de kwaliteit van middelbaar beroepsopleidingen zodat de kennis en vaardigheden van recent gediplomeerde beroepsbeoefenaars aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.

Om dat te realiseren ontwikkelen en actualiseren sociale partners beroepscompetentieprofielen waarin beschreven wordt wat een beroepsbeoefenaar met gemiddeld vier jaar werkervaring, opgedaan na het behalen van het diploma, moet kunnen en kennen en over welke vaardigheden de beroepsbeoefenaar moet beschikken.

Sociale partners zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het kwalificatiedossier haarverzorging waarin vastligt over welke kennis, kunde en vaardigheden een leerling moet beschikken aan het einde van de opleiding.

Ook het behoud van de kwaliteit van examinering staat hoog in het vaandel van sociale partners. O.a. de inzet van gekwalificeerde brancheassessoren bij examens of proeven moet garant staan voor een kwalitatief examen.

Verder onderzoeken sociale partners op welke wijze een leven-lang-ontwikkelen voor werkenden gestimuleerd kan worden en welke branchekwalificatiestructuur daarbij past.

Sociale partners verrichten ook onderzoek om aantallen leerlingen in de opleidingen (regulier en particulier) naar verschillende  kwalificaties en leerwegen in kaart te brengen en onderzoek om de belangstelling voor het kappersvak onder leerlingen van het voortgezet onderwijs te peilen.

© 2019 Branche Platform Kappers, All rights reserved.