Hoe kunnen wij u helpen?

2023/2024

Opleidingssubsidie aanvragen?

Klik hier voor het juiste formulier

Let op!!! stuur altijd per werknemer een recente loonstrook mee, factuur van de cursus/ opleiding, bankafschrift (bewijs van betaling factuur) en een bewijs van deelname (certificaat/ diploma/ presentielijst).  Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Loopbaanbudget 

Het budgetplafond is voor de eerste periode bereikt er kan daarom geen Loopbaanbudget meer worden aangevraagd. De volgende periode start per 1 maart 2024. Vanaf dat moment treft u hier weer de mogelijkheid tot aanvragen. Er kan in de tweede periode alleen een aanvraag worden gedaan mits er in de eerste periode geen gebruik van is gemaakt.

Organisatie

Binnen de stichting Brancheplatform Kappers werken sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI samen om de sociaal-economische omstandigheden in de kappersbranche te bevorderen.

Op de gebieden arbeid/arbeidsvoorwaarden, onderwijs en verbeteren arbeidsomstandigheden vindt paritair overleg plaats met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het realiseren van gezamenlijke projecten voor de kappersbranche die bijdragen aan het bevorderen van een beter sociaal-economisch klimaat in de kappersbranche.

 

Subsidie voor kappers

Arbeidsmarktvoucher aanvraag gesloten

Van de Arbeidsmarktvoucher kan geen gebruik meer worden gemaakt. Heel veel werknemers hebben van deze regeling gebruik gemaakt, inmiddels is het budgetplafond bereikt en de mogelijkheid om aan te vragen gesloten.

De sociale partners hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de kappersbranche met een looptijd van één jaar. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opstellen van de exacte teksten in de cao. Inmiddels is de cao algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en kunt u gebruik maken van de regeling Opleidingssubsidie. Kijk voor verdere informatie en het aanvraagformulier boven aan deze pagina.

 

Onderwijs

MBO-studenten stylen demissionaire bewindslieden en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag 2023

Demissionaire bewindslieden Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Mariëlle Paul (Primair en Voorgezet Onderwijs), Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Gunay Uslu (Cultuur & Media) en tien Tweede Kamerleden van vijf verschillende politieke partijen waaronder Caroline van der Plas (BBB) zijn Prinsjesdag 2023 gestart met een bezoek aan jonge, talentvolle mbo-studenten. In de Haagse beautysalon Aveda verzorgden de zeventien mbo-studenten onder andere het haar en de make-up van de bewindslieden en Kamerleden. Met de activiteit werd aandacht gevraagd voor het MBO, dat praktijkleren en vakmanschap belangrijk zijn om er elke dag weer goed uit te zien.

Vakkampioenen
De bewindslieden en Kamerleden werden verwelkomd en gestyled door zeventien mbo-studenten waarvan een deel lid is van Team Netherlands. Dit zijn de Nederlandse kampioenen die deel hebben genomen aan EuroSkills ‘het Europees Kampioenschap voor Beroepen’ van 5 tot 9 september jongstleden in Polen. Tot het team behoren Syta Westra (kapper) en Olivia en Leeuwen (schoonheids-specialist). Ook Jorn Nieuwenhuis (patissier) en Laura van Oort (gastvrouw) hebben vanuit hun vakgebied bijgedragen aan deze bijzondere ochtend.

Beroepspraktijk
Goed opgeleide vakmensen zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Mbo’ers die worden opgeleid tot bijvoorbeeld  kapper, schoonheidsspecialiste, patissier of gastvrouw dragen na hun opleiding bij aan het draaiende houden van de maatschappij. Dat geldt voor diverse sectoren, van techniek tot zorg en van retail tot grafische vormgeving. Prinsjesdag 2023 staat in het teken van de beroepspraktijk. Om dat te onderstrepen gingen diverse politici op Prinsjesdag in op de uitnodiging van ‘Dit is mbo’ en brachten een bezoek aan de salon. Als herinnering ontvingen de Kamerleden en bewindslieden een ingelijste foto van hun zojuist gestijlde kapsel met de titel: #campagneklaar dankzij de kapper

Dit is mbo
‘Dit is mbo’ is hét platform waarbinnen onder andere de MBO Raad, SBB en WorldSkills Netherlands samenwerken om met activiteiten de Nederlandse samenleving te laten zien dat het mbo veel te bieden heeft. Het Prinsjesdagevent is één van deze activiteiten. Deelnemende organisaties zijn: Aveda The Hague, ANKO, FNV MOOI, CNV Vakmensen, de MBO Raad, SBB en WorldSkills Netherlands.

Bekijk alle foto’s hier.

Finale beste leerling-kapper van Nederland

In de Rai Amsterdam heeft donderdagmorgen 23 maart de finale van het Nederlands kampioenschap voor leerlingen van kappersopleidingen plaatsgevonden. Na eerdere kwalificatiewedstrijden hebben 8 leerlingen zich geplaatst voor de finale. Tijdens de finale maken de deelnemers verschillende kapsels op mannen en vrouwen. De kapsels moeten passen bij de wedstrijdopdracht. Op vrijdagavond 24 maart werd bekend dat Syta Westra zich komend jaar kampioen van de kappersleerlingen in Nederland mag noemen. Een bezoek van Koning Willem-Alexander aan de wedstrijden op 24 maart maakte het voor de kappersleerlingen extra spannend.

Onder de vlag van SkillsHeroes vonden op 23 en 24 maart meerdere beroepenwedstrijden plaats met als inzet het kampioenschap voor leerlingen in Nederland.

meest gestelde vragen

Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden. RI&E voor de kappersbranche, Cao voor het Kappersbedrijf, kapperseczeem behandelen

Arbeidsomstandigheden

Sociale partners in de kappersbranche hechten veel waarde aan gezond en veilig werken in de kapsalon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kappersbranche. Sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt en die vastgelegd in de Arbocatalogus Kappersbranche. De Arbocatalogus Kappersbranche is positief getoetst door de Inspectie Ministerie SZW.

Via de campagne Healthy Hairdresser vragen sociale partners aandacht voor de afspraken met betrekking tot gezond en veilig werken. De campagne richt zich niet alleen op werkgevers en werknemers maar ook op leerlingen van kappersopleidingen, zelfstandige ondernemers zonder personeel, docenten van opleidingen en leveranciers van haarverzorgingsproducten.
Centraal in de campagne staat de website Healthy Hairdresser. Hierop staat voor meerdere doelgroepen de nodige informatie. Zo is er voor werkgevers de digitale online Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E), voor leerlingen een zelftest om hun kennis te testen, lesmateriaal voor docenten en kunnen er verschillende instrumenten gedownload worden.

 

Arbeid/Arbeidsvoorwaarden

Cao partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI sluiten samen de Cao voor het Kappersbedrijf af. Zie voor de recente Cao voor het Kappersbedrijf de websites van ANKO, CNV Vakmensen of FNV MOOI.

Via het Brancheplatform Kappers wordt op arbeidvoorwaardengebied door sociale partners onderzoek verricht naar de structuur van de sector, naar een nieuw functiegebouw met nieuwe functieomschrijvingen voor de kappersbranche, onderzoek naar de verblijfsduur van werknemers in de kappersbranche en ander noodzakelijk onderzoek. Via het Brancheplatform Kappers geven sociale partners ook uitvoering aan maatregelen die benoemd staan in de Cao voor het Kappersbedrijf. Zo registreert en monitort het Brancheplatform Kappers of de afspraken met betrekking tot variabele beloning (loongebouw B) ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en voert het Brancheplatform Kappers de subsidieregeling Opleidingssubsidie uit.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bezoekadres en postadres

Computerweg 11
3542 DP Utrecht
030-6071080
info@brancheplatformkappers.nl

Vanuit Rotterdam, Den Haag,
Arnhem, Breda of Eindhoven

 • bij het knooppunt Oudenrijn (Utrecht) rijdt u richting Amsterdam (A2–parallelbaan)
 • neem de gecombineerde afslag 6,7 en 8 richting Maarssen via de parallelbaan
 • sla bovenaan afrit 6 bij de verkeerslichten rechtsaf neem de eerste afslag rechts (Maarssen-Broek)
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • volg de weg met een scherpe bocht naar links sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het  pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Vanuit Amsterdam

 • u rijdt op de A2 richting Utrecht neem afslag 6 (Maarssen) via de parallelbaan
 • sla bovenaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf (N230)
 • neem de eerste afslag rechts (Maarssen-Broek)
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • volg de weg met een scherpe bocht naar links sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Vanuit Hilversum

 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf richting Maarssen (N230) blijf de borden Maarssen volgen
 • na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de afslag Maarssen-Broek
 • volg de weg en sla bij de verkeerslichten rechtsaf de Ruimteweg op.
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Met het OV

Per trein

 • neem de trein naar station Maarssen
 • vervolgens neemt u bus 38 (richting Utrecht CS)
 • stap uit bij halte Computerweg en vervolg uw weg lopend naar Computerweg 11

Per bus

 • neem op station Utrecht CS bij Busstation CS Jaarbeurszijde bus 38 (richting Maarssen NS)
 • stap uit bij halte Computerweg en vervolg uw weg lopend naar Computerweg 11

© 2019 Branche Platform Kappers, All rights reserved.