Hoe kunnen wij u helpen?

Organisatie

Binnen de stichting Brancheplatform Kappers werken sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI samen om de sociaal-economische omstandigheden in de kappersbranche te bevorderen.

Op de gebieden arbeid/arbeidsvoorwaarden, onderwijs en verbeteren arbeidsomstandigheden vindt paritair overleg plaats met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het realiseren van gezamenlijke projecten voor de kappersbranche die bijdragen aan het bevorderen van een beter sociaal-economisch klimaat in de kappersbranche.

 

Subsidie voor kappers

De sociale partners hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de kappersbranche met een looptijd van één jaar. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opstellen van de exacte teksten in de cao. Nu is het wachten op de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) door het Ministerie van Sociale Zaken. Als de AVV rond is vind je hier ook verdere informatie over de subsidie voor kappers.

Onderwijs

     

Mbo-toppers zetten hun Skills in voor verzorgde start van Tweede Kamerleden op Prinsjesdag 2021

Samen met vijf andere Tweede Kamerleden lieten Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van OC&W en Mona Keijzer, demissionair staatsecretaris Economische Zaken en Klimaat, zich deze ochtend stylen voor Prinsjesdag. Dat gebeurde in kapsalon Aveda The Hague met het vakmanschap van mbo-kampioenen kapper en schoonheidsspecialiste.

Nationaal vakkampioen Ynola Lommerse verzorgde het haar van de Minister, Staatssecretaris en de Kamerleden. De visagie werd verzorgd door Esmé Hemmes. Ook Nederlands kampioenen mbo-bloembinder (Rik Masson) en -gastvrouw (Tham Cao) waren in de salon en toonden hun vak. Aan het einde bood mbo-student patissier Jennifer Proost de politici oranje gebak aan.

De politici waren erg tevreden over de prestaties van de mbo’ers. Mona Keijzer over haar bezoek aan de salon: “Het is heel simpel. Dit is vakvrouwschap, in dit geval. Een feestelijk kapsel en professionele make-up, dat is zelf niet na te doen. Deze vakdames Ynola en Esmé tonen hun talent en daar ben ik graag bij betrokken. Het belang van vakkennis kom je in de dagelijkse praktijk overal tegen. Het mbo is ontzettend belangrijk en dat mag gezien worden, dat is de realiteit.”

Sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI danken beautysalon Aveda The Hague voor het beschikbaar stellen van de salon en voor hun gastvrijheid.

Sociale partners hechten veel waarde aan de kwaliteit van middelbaar beroepsopleidingen zodat de kennis en vaardigheden van recent gediplomeerde beroepsbeoefenaar aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.

Om dat te realiseren ontwikkelen en actualiseren sociale partners beroepscompetentieprofielen waarin beschreven wordt wat een beroepsbeoefenaar met gemiddeld vier jaar werkervaring, opgedaan na het behalen van het diploma, moet kunnen en kennen en over welke vaardigheden de beroepsbeoefenaar moet beschikken.

meest gestelde vragen

Op de pagina veel gestelde vragen staan de meest gestelde vragen en antwoorden. RI&E voor de kappersbranche, Cao voor het Kappersbedrijf, kapperseczeem behandelen

Arbeidsomstandigheden

Sociale partners in de kappersbranche hechten veel waarde aan gezond en veilig werken in de kapsalon en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de kappersbranche. Sociale partners hebben daarover afspraken gemaakt en die vastgelegd in de Arbocatalogus Kappersbranche. De Arbocatalogus Kappersbranche is positief getoetst door de Inspectie Ministerie SZW.

Via de campagne Healthy Hairdresser vragen sociale partners aandacht voor de afspraken met betrekking tot gezond en veilig werken. De campagne richt zich niet alleen op werkgevers en werknemers maar ook op leerlingen van kappersopleidingen, zelfstandige ondernemers zonder personeel, docenten van opleidingen en leveranciers van haarverzorgingsproducten.
Centraal in de campagne staat de website Healthy Hairdresser. Hierop staat voor meerdere doelgroepen de nodige informatie. Zo is er voor werkgevers de digitale online Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E), voor leerlingen een zelftest om hun kennis te testen, lesmateriaal voor docenten en kunnen er verschillende instrumenten gedownload worden.

 

Arbeid/Arbeidsvoorwaarden

Cao partijen ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI sluiten samen de Cao voor het Kappersbedrijf af. Zie voor de recente Cao voor het Kappersbedrijf de websites van ANKO, CNV Vakmensen of FNV MOOI.

Via het Brancheplatform Kappers wordt op arbeidvoorwaardengebied door sociale partners onderzoek verricht naar de structuur van de sector, naar een nieuw functiegebouw met nieuwe functieomschrijvingen voor de kappersbranche, onderzoek naar de verblijfsduur van werknemers in de kappersbranche en ander noodzakelijk onderzoek. Via het Brancheplatform Kappers geven sociale partners ook uitvoering aan maatregelen die benoemd staan in de Cao voor het Kappersbedrijf. Zo registreert en monitort het Brancheplatform Kappers of de afspraken met betrekking tot variabele beloning (loongebouw B) ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en voert het Brancheplatform Kappers de subsidieregeling Opleidingssubsidie uit.

Hoe kunt u ons bereiken?

Bezoekadres en postadres

Computerweg 11
3542 DP Utrecht
030-6071080
info@brancheplatformkappers.nl

Vanuit Rotterdam, Den Haag,
Arnhem, Breda of Eindhoven

 • bij het knooppunt Oudenrijn (Utrecht) rijdt u richting Amsterdam (A2–parallelbaan)
 • neem de gecombineerde afslag 6,7 en 8 richting Maarssen via de parallelbaan
 • sla bovenaan afrit 6 bij de verkeerslichten rechtsaf neem de eerste afslag rechts (Maarssen-Broek)
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • volg de weg met een scherpe bocht naar links sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het  pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Vanuit Amsterdam

 • u rijdt op de A2 richting Utrecht neem afslag 6 (Maarssen) via de parallelbaan
 • sla bovenaan de afrit bij de verkeerslichten linksaf (N230)
 • neem de eerste afslag rechts (Maarssen-Broek)
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • volg de weg met een scherpe bocht naar links sla bij de volgende verkeerslichten rechtsaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Vanuit Hilversum

 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf richting Maarssen (N230) blijf de borden Maarssen volgen
 • na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de afslag Maarssen-Broek
 • volg de weg en sla bij de verkeerslichten rechtsaf de Ruimteweg op.
 • sla bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf richting Planetenbaan
 • bij het volgende kruispunt gaat u rechtdoor de Computerweg op (let op: gevaarlijke kruising)
 • wij houden kantoor in het pand met de spiegels bijna achteraan de weg links

Met het OV

Per trein

 • neem de trein naar station Maarssen
 • vervolgens neemt u bus 38 (richting Utrecht CS)
 • stap uit bij halte Computerweg en vervolg uw weg lopend naar Computerweg 11

Per bus

 • neem op station Utrecht CS bij Busstation CS Jaarbeurszijde bus 38 (richting Maarssen NS)
 • stap uit bij halte Computerweg en vervolg uw weg lopend naar Computerweg 11

© 2019 Branche Platform Kappers, All rights reserved.